Ansgar College and Theological Seminary

   
 
Barne- og ungdomspsykologi: typisk og atypisk utvikling
Your basket is empty
Vis
Author
Title Statement
 • Barne- og ungdomspsykologi: typisk og atypisk utvikling
Language
 • Språk: Norsk (Bokmål)
Shelf
 • 155.4 T
Owner
 • ANSGAR
Classification
Subject
Year
 • 2019
Summary, etc
 • Nytt standardverk i utviklingspsykologi med fokus på typisk og atypisk utvikling. Med Barne- og ungdomspsykologi. Typisk og atypisk utvikling, presenterer Stephen von Tetzchner nå et nytt standardverk i utviklingspsykologi. Boka har grunnlag i internasjonal forskning og inkluderer den betydelige nye kunnskapen som 2000-tallet har brakt med seg på dette området. Den inneholder alle utviklingspsykologiens hovedområder, og disse er aldersmessig ordnet innenfor hvert kapittel. Boka gir en bred og tilgjengelig innføring i menneskets utvikling fra unnfangelse til tidlig voksen alder, fra familiens nære relasjoner til å bli en selvstendig borger i samfunnet. Utviklingspsykologiske fenomener blir forklart gjennom biologiske, sosiale og kulturelle perspektiver. Leseren får et grundig bilde av hvordan barn og ungdommer på ulike aldersnivå tenker, føler og handler. Boka integrerer informasjon om sansemessige, fysiske og kognitive funksjonshemminger, og de viktigste følelsesmessige og atferdsmessige vanskene i barne- og ungdomsalderen. Den belyser konsekvensene disse funksjonshemningene og vanskene kan få på ulike utviklingsområder. Bruken av kunnskap om typisk og atypisk utvikling gjennom hele boka gir leseren innsikt i utviklingsfeltet som et hele. Verket er supplert med ordforklaringer og engelsk-norsk ordliste.
ISBN
 • 978-82-05-47451-2
Available
 • 4/5
Waiting
 • 0 (0)
*00007181cam a2201033 c 4500
*00123120
*008   s2019  no ocdf |||| 00| 0 nob 
*020 $a978-82-05-47451-2$bh.
*082 $a155.4
*096 $a155.4 T
*1001 $aTetzchner, Stephen von$d1946-
*24510$aBarne- og ungdomspsykologi$btypisk og atypisk utvikling$cStephen von Tetzchner
*264 $aOslo$bGyldendal$c2019
*300 $aXII, 440, 28, 105, 8 s. $bkol. ill.
*505 $gForord$gInnhold$tUtviklingspsykologi. -$tteoretiske perspektiver. -$tMetoder til å få kunnskap om barn. -$tVansker hos barn og ungdommer. -$tGener, evolusjon, arv og miljø. -$tStimulering og aktivitet i fostertiden. -$tHjernens utvikling. -$tPerseptuell utvikling.-$tMotorisk utvikling.-$tTeorier om kognitiv utvikling. -$tOppmerksomhet, hukommelse og eksekutivfunksjoner. -$tBegrepsutvikling og resonnering. -$tSinnforståelse. -$tintelligens. -$tLæring og opplæring. -$tUtvikling av kommunikasjon og språk. -$tEmosjoner og emosjonsregulering. -$tTemperament og personlighet. -$tTilknytning. -$tRelasjoner til søsken og jevnaldrende. -$tSelv og identitet. -$tMoralutvikling. -$tPrososial og antisosial utvikling. -$tKjønnstypisk atferd. -$tLek. -$tMedier og samfunnsforståelse. -$tMøt voksenlivet. -$gOrdforklaringer og engelsk-norsk ordliste. -$gBibliografi. -$gStikkord
*520 $aNytt standardverk i utviklingspsykologi med fokus på typisk og atypisk utvikling. Med Barne- og ungdomspsykologi. Typisk og atypisk utvikling, presenterer Stephen von Tetzchner nå et nytt standardverk i utviklingspsykologi. Boka har grunnlag i internasjonal forskning og inkluderer den betydelige nye kunnskapen som 2000-tallet har brakt med seg på dette området. Den inneholder alle utviklingspsykologiens hovedområder, og disse er aldersmessig ordnet innenfor hvert kapittel. Boka gir en bred og tilgjengelig innføring i menneskets utvikling fra unnfangelse til tidlig voksen alder, fra familiens nære relasjoner til å bli en selvstendig borger i samfunnet. Utviklingspsykologiske fenomener blir forklart gjennom biologiske, sosiale og kulturelle perspektiver. Leseren får et grundig bilde av hvordan barn og ungdommer på ulike aldersnivå tenker, føler og handler. Boka integrerer informasjon om sansemessige, fysiske og kognitive funksjonshemminger, og de viktigste følelsesmessige og atferdsmessige vanskene i barne- og ungdomsalderen. Den belyser konsekvensene disse funksjonshemningene og vanskene kan få på ulike utviklingsområder. Bruken av kunnskap om typisk og atypisk utvikling gjennom hele boka gir leseren innsikt i utviklingsfeltet som et hele. Verket er supplert med ordforklaringer og engelsk-norsk ordliste.
*590 $aPensum PSY 132
*650 $aBarnepsykologi
*650 $aUngdomspsykologi
*650 $aUtviklingspsykologi
*850 $aANSGAR
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.
Vis
Lukk
Send to
IdStatusDue dateOwnerShelf
Ex1Available Ansgar høyskole - Biblioteket155.4 T
Ex2Available Ansgar høyskole - BiblioteketPsykologi 155.4 T
Ex3Available Ansgar høyskole - Biblioteket155.4 T
Ex4Available Ansgar høyskole - BiblioteketPsykologi 155.4 T
Ex5On loan07.06.2024Ansgar høyskole - Biblioteket155.4 T