Ansgar College and Theological Seminary

   
 
Det kvalitative forskningsintervju
Your basket is empty
Vis
Author
Title Statement
 • Det kvalitative forskningsintervju
Contributors
Language
 • Språk: Norsk (Bokmål)
Shelf
 • 300.72 K
Owner
 • ANSGAR
Classification
Subject
Year
 • 2015
Summary, etc
 • 1. norske utg. Oslo : Ad notam Gyldendal, 1997 (uten Svend Brinkmann) Bygd på engelsk utg.: Los Angeles, Calif.: Sage, 2009 med tittel InterView : learning the craft of qualitative research interviewing
ISBN
 • 9788205463547
Available
 • 1/3
Waiting
 • 0 (0)
*00099999cam a2299999 c 4500
*00121715
*008                  nob 
*020 $a9788205463547$qh.
*082 $a300.72
*096 $a300.72 K
*1001 $aKvale, Steinar$d1938-2008
*24514$aDet kvalitative forskningsintervju$cSteinar Kvale og Svend Brinkmann ; oversatt av Tone M. Anderssen og Johan Rygge
*250 $a3. utg.
*260 $aOslo$bGyldendal Akademisk$cc2015
*300 $a381 s.$bill.
*500 $a1. norske utg. Oslo : Ad notam Gyldendal, 1997 (uten Svend Brinkmann)
*500 $aBygd på engelsk utg.: Los Angeles, Calif.: Sage, 2009 med tittel InterView : learning the craft of qualitative research interviewing
*650 $aSamfunnsvitenskap$xMetode
*650 $aIntervjuer
*650 $aForskning
*7001 $aBrinkmann, Svend$d1975-
*7001 $aAnderssen, Tone Margaret$d1962-$eovers.
*7001 $aRygge, Johan$d1949-$eovers.
*850 $aANSGAR
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.

Intervjuer spiller en helt avgjørende rolle i kvalitativ forskning. Denne boken gir en grundig introduksjon til hva det innebærer å utføre en kvalitativ intervjuundersøkelse. I boken veiledes leserne gjennom intervjuundersøkelsens sju faser, nemlig valg av tema, planlegging av selve intervjuet, transkribering, analyse, verifisering og sluttrapportering. Underveis i boken gis innsiktfulle råd om hvordan man best kan ivareta de enkelte fasene i en intervjuundersøkelse. Både de teoretiske og praktiske aspektene ved intervjuet beskrives og diskuteres. Dessuten hvordan intervjuet best kan brukes som et forskningsmessig redskap. Det kvalitative forskningsintervju har siden den kom ut 1997 vært anerkjent som en internasjonal klassiker innen kvalitativ forskning. Denne 3. utgaven er en gjennomrevidert og oppdatert versjon. Blant annet har boken fått ett nytt kapittel (kapittel 5) og diskusjonsbokser.

Send to
IdStatusDue dateOwnerShelf
Ex1Recalled15.10.2020Ansgar høyskole - Biblioteket300.72 K
Ex2Recalled11.08.2020Ansgar høyskole - Biblioteket300.72 K
Ex3Available Ansgar høyskole - Biblioteket300.72 K