Ansgar College and Theological Seminary

   
Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode
Your basket is empty
Vis
Author
Title Statement
 • Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode
Contributors
Language
 • Språk: Norsk (Bokmål)
Shelf
 • 300.72 J
Owner
 • ANSGAR
Classification
Subject
Year
 • 2021
Summary, etc
 • Boken gir en bred introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Den er skrevet spesielt for studenter og forskere, men kan også være nyttig for andre som skal gjennomføre undersøkelser, prosjekter eller utredninger. Boken dekke både kvalitative og kvantitative forskningsdesign. Forfatterne fremhever at det er formål og problemstilling som avgjør hvilken fremgangsmåte som bør benyttes når undersøkelser skal gjennomføres. Boken redegjør for de valg som kan gjøres i forskningsprosessen, og hvordan en undersøkelse kan designes fra idé til rapportering. Det er mange praktiske råd, og det er mange eksempler. I denne sjette utgaven er det gjort betydelige endringer. Kapitlene om kvalitative metoder er utvidet med flere eksempler, vi presenterer flere digitale alternativer og det er tatt med mange relevante lenker som kan hjelpe lesere til å finne ytterligere informasjon. I den kvantitative delen er det n. et eget kapittel om Analyse av årsakssammenhenger - eksperiment og statistisk kontroll, samt egne kapitler om enkel regresjonsanalyse og multippel regresjonsanalyse. I denne nyutgaven presenteres det også mange lenker til nettsteder som kan være nyttige når man skal gjennomføre undersøkelser, og det vises også hvordan man kan bruke internettet for å gjennomføre undersøkelser.
ISBN
 • 978-82-7935-404-8
Available
 • 1/2
Waiting
 • 0 (0)
*00002306nam 22002891 4500
*00123645
*008   s2021  no   ar     00nob 9
*015 $a150375176$bBokbasen AS
*020 $a978-82-7935-404-8$bheftet
*082 $a300.72
*096 $a300.72 J
*10010$aJohannessen, Asbjørn$d1952-
*24510$aIntroduksjon til samfunnsvitenskapelig metode$cAsbjørn Johannessen, Per Arne Tufte, Line Christoffersen
*250 $a6. utgave
*260 $aOslo$bAbstrakt forlag$c2021
*300 $a450 sider$c24 cm
*520 $aBoken gir en bred introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Den er skrevet spesielt for studenter og forskere, men kan også være nyttig for andre som skal gjennomføre undersøkelser, prosjekter eller utredninger. Boken dekke både kvalitative og kvantitative forskningsdesign. Forfatterne fremhever at det er formål og problemstilling som avgjør hvilken fremgangsmåte som bør benyttes når undersøkelser skal gjennomføres. Boken redegjør for de valg som kan gjøres i forskningsprosessen, og hvordan en undersøkelse kan designes fra idé til rapportering. Det er mange praktiske råd, og det er mange eksempler. I denne sjette utgaven er det gjort betydelige endringer. Kapitlene om kvalitative metoder er utvidet med flere eksempler, vi presenterer flere digitale alternativer og det er tatt med mange relevante lenker som kan hjelpe lesere til å finne ytterligere informasjon. I den kvantitative delen er det n. et eget kapittel om Analyse av årsakssammenhenger - eksperiment og statistisk kontroll, samt egne kapitler om enkel regresjonsanalyse og multippel regresjonsanalyse. I denne nyutgaven presenteres det også mange lenker til nettsteder som kan være nyttige når man skal gjennomføre undersøkelser, og det vises også hvordan man kan bruke internettet for å gjennomføre undersøkelser.
*590 $aPensum MAL 516
*650 0$aUndersøkelsesmetodikk
*650 0$aSamfunnsvitenskap$xMetode
*70010$aTufte, Per Arne$d1963-
*70010$aChristoffersen, Line$d1964-
*850 $aANSGAR
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.
Vis
Lukk
Send to
IdStatusDue dateOwnerShelf
Ex1Recalled18.05.2024Ansgar høyskole - Biblioteket300.72 J
Ex3Available Ansgar høyskole - BiblioteketPensum 300.72 J